Сигурност и елитно образование!

Лиценз: N14-45/11.05.95 и 14-211/13.11.2000 на МОН

ЧПСУ "Св. Наум" е основано на 11 май 1995 г. като гимназия с интензивно изучаване

на английски, немски и испански език. 

През 1999 г. се покрива целият прогимназиален курс на обучение от първи до осми клас.

От 2006 г. ЧПСУ "Св. Наум" е базово училище на Факултета по Педагогика на СУ "Св. Кл. Охридски".


{ във фокус }

Подготвителен и начален курс 1-4 клас

Подготвителен и начален курс 1-4 клас

В начален курс се залага на изграждане на учебни и трудови навици.
Среден курс на обучение 5-7 клас

Среден курс на обучение 5-7 клас

Фокусът на внимание е съсредоточен върху чуждоезиковото обучение.
Горен курс на обучение 8-11 клас

Горен курс на обучение 8-11 клас

Обучениетo в гимназиалния курс се осъществява в чуждоезиков профил.

{ акценти }

Учебна среда

Учебна среда

Училището се помещава в собствена самостоятелна и комфортна сграда в полите на Витоша с обезопасен двор и спортна площадка
Допълнителни възможности

Допълнителни възможности

Организират се: едноседмично зелено училище; зимно ски-училище; разнообразни екскурзии в страната и чужбина; летен лагер на българското Черноморие
Сертификат Pearson Tests of English

Сертификат Pearson Tests of English

Тестват се възможностите на кандидатите да прилагат знанията си на практика.
Сертификат PTE Academic

Сертификат PTE Academic

Международно признат сертификат за свободно общуване в академична среда.

Сертификат PTE General

Сертификат PTE General

Шест нива, които покриват напълно нивата на Европейската езикова рамка.
Сертификат PTE Young Learners

Сертификат PTE Young Learners

Проверява знанията на децата в четири нива - да четат, слушат, пишат и говорят свободно.